Các loại sạc

ANKER - Charge Everything. Faster

Thương hiệu phụ kiện bán chạy hàng đầu tại Amazon - Mỹ

Sạc ANKER 2 cổng, 24w - A2141 Sạc ANKER 2 cổng, 24w - A2141

Sạc

Sạc ANKER 2 cổng, 24w - A2141

440.000₫
Sạc ANKER PowerPort Speed 1 USB-C 30w - A2014 Sạc ANKER PowerPort Speed 1 USB-C 30w - A2014

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Speed 1 USB-C 30w - A2014

750.000₫
Sạc ô tô ANKER 2 cổng công suất 30w Power Delivery - A2720 Sạc ô tô ANKER 2 cổng công suất 30w Power Delivery - A2720

Sạc

Sạc ô tô ANKER 2 cổng công suất 30w Power Delivery - A2720

500.000₫
Sạc ANKER PowerPort PD 2, 2 cổng, công suất 30w - A2625 Sạc ANKER PowerPort PD 2, 2 cổng, công suất 30w - A2625

Sạc

Sạc ANKER PowerPort PD 2, 2 cổng, công suất 30w - A2625

600.000₫
Sạc ANKER PowerPort PD+2, 2 cổng, 35w (1 PD 20w, 1 PIQ 15w) - A2636 Sạc ANKER PowerPort PD+2, 2 cổng, 35w (1 PD 20w, 1 PIQ 15w) - A2636

Sạc

Sạc ANKER PowerPort PD+2, 2 cổng, 35w (1 PD 20w, 1 PIQ 15w) - A2636

650.000₫
Sạc Ô Tô ANKER 2 cổng PowerDrive Speed+ Duo Power Delivery, công suất 30w - A2227 Sạc Ô Tô ANKER 2 cổng PowerDrive Speed+ Duo Power Delivery, công suất 30w - A2227

Sạc

Sạc Ô Tô ANKER 2 cổng PowerDrive Speed+ Duo Power Delivery, công suất 30w - A2227

650.000₫
Sạc Ô Tô ANKER PowerDrive 2 Alloy 2 cổng, công suất 24w - A2727 Sạc Ô Tô ANKER PowerDrive 2 Alloy 2 cổng, công suất 24w - A2727

Sạc

Sạc Ô Tô ANKER PowerDrive 2 Alloy 2 cổng, công suất 24w - A2727

350.000₫
Sạc ANKER PowerPort Atom III Slim 4 cổng 63w - A2046 Sạc ANKER PowerPort Atom III Slim 4 cổng 63w - A2046

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Atom III Slim 4 cổng 63w - A2046

1.200.000₫
Sạc ANKER PowerPort III Pod Lite 1 cổng 65w - A2718 Sạc ANKER PowerPort III Pod Lite 1 cổng 65w - A2718

Sạc

Sạc ANKER PowerPort III Pod Lite 1 cổng 65w - A2718

750.000₫
Sạc Ô Tô Anker 2 Cổng 49.5W PowerDrive II Power Delivery - A2229 Sạc Ô Tô Anker 2 Cổng 49.5W PowerDrive II Power Delivery - A2229

Sạc

Sạc Ô Tô Anker 2 Cổng 49.5W PowerDrive II Power Delivery - A2229

800.000₫
Sạc ANKER PowerPort III Nano 20w PiQ 3.0 - A2633 Sạc ANKER PowerPort III Nano 20w PiQ 3.0 - A2633

Sạc

Sạc ANKER PowerPort III Nano 20w PiQ 3.0 - A2633

400.000₫
Sạc 2 Cổng ANKER PowerPort Lite 12W - A2128 Sạc 2 Cổng ANKER PowerPort Lite 12W - A2128

Sạc

Sạc 2 Cổng ANKER PowerPort Lite 12W - A2128

250.000₫
Sạc ANKER 4 cổng, 40w - [PowerPort 4, 40w] - A2142 Sạc ANKER 4 cổng, 40w - [PowerPort 4, 40w] - A2142

Sạc

Sạc ANKER 4 cổng, 40w - [PowerPort 4, 40w] - A2142

700.000₫
Sạc ANKER PowerPort Atom PD 2 [GaN Tech] 60W (2 PD) - A2029 Sạc ANKER PowerPort Atom PD 2 [GaN Tech] 60W (2 PD) - A2029

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Atom PD 2 [GaN Tech] 60W (2 PD) - A2029

1.400.000₫
Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort II, 24w - A2027 Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort II, 24w - A2027

Sạc

Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort II, 24w - A2027

450.000₫
Sạc ANKER PowerPort PD+2, 33w -A2626 Sạc ANKER PowerPort PD+2, 33w -A2626

Sạc

Sạc ANKER PowerPort PD+2, 33w -A2626

650.000₫
Sạc ANKER PowerPort Elite 2, 24w - A2023 Sạc ANKER PowerPort Elite 2, 24w - A2023

Sạc ANKER PowerPort Elite 2, 24w - A2023

450.000₫
Sạc ANKER 5 Cổng 60w USB-C with Power delivery [PowerPort Speed 5] - A2056 Sạc ANKER 5 Cổng 60w USB-C with Power delivery [PowerPort Speed 5] - A2056

Sạc

Sạc ANKER 5 Cổng 60w USB-C with Power delivery [PowerPort Speed 5] - A2056

1.200.000₫
Sạc ANKER 4 Cổng PowerPort Atom III Slim 65w PIQ 3.0&GaN - A2045 Sạc ANKER 4 Cổng PowerPort Atom III Slim 65w PIQ 3.0&GaN - A2045

Sạc

Sạc ANKER 4 Cổng PowerPort Atom III Slim 65w PIQ 3.0&GaN - A2045

1.100.000₫
Sạc ANKER PowerPort Atom PD 4 100W (2 PD & 2 PIQ) - A2041 Sạc ANKER PowerPort Atom PD 4 100W (2 PD & 2 PIQ) - A2041

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Atom PD 4 100W (2 PD & 2 PIQ) - A2041

2.600.000₫
Sạc ANKER PowerPort Speed 4 43.5w 1 Cổng Quick Charge 3.0 - A2040 Sạc ANKER PowerPort Speed 4 43.5w 1 Cổng Quick Charge 3.0 - A2040

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Speed 4 43.5w 1 Cổng Quick Charge 3.0 - A2040

840.000₫
Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort Atom III 60w PIQ 3.0&GaN - A2322 Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort Atom III 60w PIQ 3.0&GaN - A2322

Sạc

Sạc ANKER 2 Cổng PowerPort Atom III 60w PIQ 3.0&GaN - A2322

1.000.000₫
Sạc ANKER Poweport II 49.5w (USB-C PD & Power IQ 2) - A2321 Sạc ANKER Poweport II 49.5w (USB-C PD & Power IQ 2) - A2321

Sạc

Sạc ANKER Poweport II 49.5w (USB-C PD & Power IQ 2) - A2321

1.000.000₫
Sạc ANKER PowerPort Atom PD 1 30w - A2017 Sạc ANKER PowerPort Atom PD 1 30w - A2017

Sạc

Sạc ANKER PowerPort Atom PD 1 30w - A2017

800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: